ITRun Consulting

Oferta

Firma ITRun ma w ofercie usługi i gotowe produkty wspierające szybką realizacje usług w obszarze szeroko pojętej infrastruktury IT.

Active Directory

Budowa i optymalizacja usług katalogowych Windows Active Directory obejmująca pełny zakres usług związanych z analizą, optymalizacją, projektowaniem i wdrażaniem usługi katalogowej w środowisku klienta. Oferujemy wsparcie w procesie integracji systemów i aplikacji z mechanizmami uwierzytelnienia i autoryzacji dostępnymi w ramach usług Active Directory, w tym implementacji silnego uwierzytelnienia opartego o karty kryptograficzne lub tokeny SecuID.

Zarządzanie Tożsamością

Zarządzanie tożsamością i dostępem obejmujące analizę wymagań i stanu technologicznego organizacji, doradztwo przy definiowaniu procesów zarządzania tożsamością, projektowanie architektury i wdrożenie rozwiązań zarządzania tożsamością i dostępem, w tym także planowanie i wdrażanie mechanizmów SSO w środowisku Windows/Unix.

Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI)

Budowa i optymalizacja infrastruktury klucz publicznego. Na bazie doświadczeń zdobytych przy budowie PKI dla największych polskich instytucji finansowych oraz wdrożeniach dużych rządowych instalacji PKI wystawiających certyfikaty kwalifikowane, oferujemy kompleksowe wsparcie przy projektowaniu architektury PKI, wdrożeniu i wyborze technologii kryptograficznych, które najlepiej adresują potrzeby biznesowe klienta.

Systemy Ochrony Informacji

Projektowanie i wdrożenia systemów ochrony informacji obejmujące kompleksowe rozwiązania zabezpieczenia informacji przesyłanych droga elektroniczna lub przechowywanych na urządzeniach mobilnych. Wdrażamy mechanizmy wbudowane w platformę Windows oraz systemy klasy Right Managment Server i Data Loss Prevention.

Systemy Obiegu Dokumentów

Wdrażanie systemów obiegu dokumentów na bazie technologii Share Point Server oraz Office 365. Oferujemy kompleksową realizację projektów „pod klucz” obejmującą analizę wymagań, pomoc w definiowaniu procesów, opracowanie architektury systemu, budowę aplikacji oraz jej wdrożenie wraz z przeszkoleniem użytkowników końcowych. Naszą unikalną wartością jest olbrzymie, kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów na SharePoint, a przede wszystkim znajomość zagadnień związanych z Zarządzanie Dokumentami, a szerzej znajomość Zarządzania Informacją w firmie.

Tworzenie aplikacji dla SharePoint 2013 oraz Office 365

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu i budowie aplikacji na platformach Microsoft SharePoint 2013, Office 365 oraz Microsoft Azure. Mamy również potencjał tworzenia dużych rozwiązań software’owych pod konkretne potrzeby klienta. Zrealizowaliśmy szereg tego typu projektów dla firm z obszaru dużych przedsiębiorstw oraz i instytucji państwowych. Microsoft wielokrotnie zmieniał podejście do tworzenia aplikacji w tych technologiach. Dla wielu firm tworzących wcześniej rozwiązania dla SharePoint, zmiana sposobu tworzenia wymagająca zainwestowania w technologie takie jak HTML5, CSS3, JavaScript, REST API jest olbrzymią barierą. Dzięki dużym inwestycjom w pokonaniu tych barier potrafimy tworzyć aplikacje w sposób optymalny. Szczególny nacisk kładziemy na wsparcie urządzeń mobilnych z wykorzystaniem Responsive Web Design oraz na przyjazność rozwiązań dla użytkownika – intuicyjne używanie.

SharePoint Governance

Opracowanie i wsparcie we wdrożeniu zasad zarządzania środowiskiem SharePoint, w tym zasad: utrzymania środowiska, monitorowania, zarządzania zmianą, skalowania, zarządzania dostępem, podziału ról i kompetencji i określania ścieżki rozwoju. Pomagamy klientom w określeniu zasad dostarczania i wdrażania aplikacji przez dostawców wewnętrznych i zewnętrznych. Opracowujemy wskazania określające wymagania programistyczne i wydajnościowe, sposób dostarczenia i wdrożenia systemu, sposób weryfikacji oraz metodę zapewnienie zgodności z polityką archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych.