Solutions

Active Directory

Budowa i optymalizacja usług katalogowych Windows Active Directory obejmująca pełny zakres usług związanych z analizą, optymalizacją, projektowaniem i wdrażaniem usługi katalogowej w środowisku klienta. Oferujemy wsparcie w procesie integracji systemów i aplikacji z mechanizmami uwierzytelnienia i autoryzacji dostępnymi w ramach usług Active Directory, w tym implementacji silnego uwierzytelnienia opartego o karty kryptograficzne lub tokeny SecuID.

Zarządzanie Tożsamością

Zarządzanie tożsamością i dostępem obejmujące analizę wymagań i stanu technologicznego organizacji, doradztwo przy definiowaniu procesów zarządzania tożsamością, projektowanie architektury i wdrożenie rozwiązań zarządzania tożsamością i dostępem, w tym także planowanie i wdrażanie mechanizmów SSO w środowisku Windows/Unix.

Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI)

Budowa i optymalizacja infrastruktury klucz publicznego. Na bazie doświadczeń zdobytych przy budowie PKI dla największych polskich instytucji finansowych oraz wdrożeniach dużych rządowych instalacji PKI wystawiających certyfikaty kwalifikowane, oferujemy kompleksowe wsparcie przy projektowaniu architektury PKI, wdrożeniu i wyborze technologii kryptograficznych, które najlepiej adresują potrzeby biznesowe klienta.

Systemy Ochrony Informacji

Projektowanie i wdrożenia systemów ochrony informacji obejmujące kompleksowe rozwiązania zabezpieczenia informacji przesyłanych droga elektroniczna lub przechowywanych na urządzeniach mobilnych. Wdrażamy mechanizmy wbudowane w platformę Windows oraz systemy klasy Right Managment Server i Data Loss Prevention.

Systemy Obiegu Dokumentów

Wdrażanie systemów obiegu dokumentów na bazie technologii Share Point Server. Oferujemy kompleksową realizację projektów „pod klucz” obejmującą analizę wymagań, pomoc w definiowaniu procesów, opracowanie architektury systemu, budowę aplikacji oraz jej wdrożenie wraz z przeszkoleniem użytkowników końcowych.

Tworzenie unikalnych aplikacji

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu i budowie aplikacji na platformach Microsoft SPS 2010 oraz Microsoft Azure. Mamy również potencjał tworzenia dużych rozwiązań software’owych pod konkretne potrzeby klienta. Zrealizowaliśmy szereg tego typu projektów dla firm z obszar Enterprise i instytucji państwowych.

SharePoint Governance

Opracowanie i wsparcie we wdrożeniu zasad zarządzania środowiskiem SharePoint, w tym zasad: utrzymania środowiska, monitorowania, zarządzania zmianą, skalowania, zarządzania dostępem, podziału ról i kompetencji i określania ścieżki rozwoju. Pomagamy klientom w określeniu zasad dostarczania i wdrażania aplikacji przez dostawców wewnętrznych i zewnętrznych. Opracowujemy wskazania określające wymagania programistyczne i wydajnościowe, sposób dostarczenia i wdrożenia systemu, sposób weryfikacji oraz metodę zapewnienie zgodności z polityką archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych.